แพ็คเกจงานบุญ
บริการจัดงานทำบุญบ้านและทำบุญบริษัท
image
บ้านทำบุญ
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
บริการเช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์ครบชุด เช่น โต๊ะหมู่บูชา, อาสนะไม้สีทอง, อาสนะรองนั่ง, พรมแดง, พรมหลุยส์ เป็นต้น
(ราคาเริ่มต้น)
4,900.-
image
บ้านทำบุญ
ต้นบุญ
อุปกรณ์พิธีสงฆ์ครบชุด, นิมนต์รับส่งพระสงฆ์, สังฆทาน, ผู้ดำเนินพิธีและดูแลความเรียบร้อย
11,000.-
บ้านทำบุญ
บุญพารวย 1
อุปกรณ์พิธีสงฆ์ครบชุด, นิมนต์-รับส่งพระสงฆ์, สังฆทานพวงมาลัยดอกไม้สด, ผู้ดำเนินพิธี ภัตตาหารพระ 9 รูป
16,900,-
บ้านทำบุญ
บุญพารวย 2(รวม 20 ท่าน)
อุปกรณ์พิธีสงฆ์ครบชุด, นิมนต์-รับส่งพระสงฆ์, สังฆทานพวงมาลัยดอกไม้สด, ผู้ดำเนินพิธี ภัตตาหารพระ 9 รูป อาหารสำหรับแขก 10 ท่าน ฟรีโต๊ะเก้าอี้+เต๊นท์
18,900.-
บ้านทำบุญ
บุญพารวย 3
อุปกรณ์พิธีสงฆ์ครบชุด, ภัตตาหารสำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และสำหรับแขกร่วมงาน
(รวม 30 ท่าน)
20,900.-
บ้านทำบุญ
บุญพารวย 4
อุปกรณ์พิธีสงฆ์ครบชุด, ภัตตาหารสำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และสำหรับแขกร่วมงาน
(รวม 40 ท่าน)
22,900.-
image
บ้านทำบุญ
บุญพารวย 5
อุปกรณ์พิธีสงฆ์ครบชุด, ภัตตาหารสำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และสำหรับแขกร่วมงาน
(รวม 50 ท่าน)
24,900.-
image
บ้านทำบุญ
บุญพารวย 6
อุปกรณ์พิธีสงฆ์ครบชุด,ภัตตาหารสำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และสำหรับแขกร่วมงาน
(รวม 60 ท่าน)
26,900.-
image
บ้านทำบุญ
บุญพารวย 7
อุปกรณ์พิธีสงฆ์ครบชุด, ภัตตาหารสำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และสำหรับแขกร่วมงาน
(รวม 70 ท่าน)
28,900.-
image
บ้านทำบุญ
บุญพารวย 8
อุปกรณ์พิธีสงฆ์ครบชุด, ภัตตาหารสำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และสำหรับแขกร่วมงาน
(รวม 80 ท่าน)
30,900.-
image
บ้านทำบุญ
บุญพารวย 9
อุปกรณ์พิธีสงฆ์ครบชุด, ภัตตาหารสำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และสำหรับแขกร่วมงาน
(รวม 90 ท่าน)
32,900.-
image
บ้านทำบุญ
บุญพารวย 10
อุปกรณ์พิธีสงฆ์ครบชุด, ภัตตาหารสำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และสำหรับแขกร่วมงาน
(รวม 100 ท่าน)
34,900.-
Powered by MakeWebEasy.com