ฤกษ์มงคล
 
      การถือฤกษ์งามยามดี ในการเริ่มต้นใหม่ทำกิจกรรมต่างๆที่จะเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต เป็นเรื่องที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่โบราณ เตรียมการสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิต " บ้านทำบุญ " ขอนำเสนอ ฤกษ์งาม ยามดี มีมงคล ปี 2561 ที่เหมาะสมในการทำพิธีงานมงคลต่างๆ ของทั้ง 12 เดือน ซึ่งจะทำการอันใดในฤกษ์นี้นับว่าดีสุด เพื่อเสริมบารมี อำนาจ วาสนา โชคลาภ เงินทอง โชคดีมีชัย ทางเจ้าภาพสามารถนำดวงชะตา วัน เดือน ปี เกิด มาตรวจเช็คดวงเพื่อหาฤกษ์งาม ยามดี ที่เป็นสิริมงคลแก่ท่าน " บ้านทำบุญ " บริการรับปรึกษาในการหาฤกษ์ที่เหมาะสมกับดวงชะตาของทางเจ้าภาพ เพื่อเป็นการเสริมบารมีของทางเจ้าภาพ ซึ่งเราจะดูจากราศี ปีเกิด ของบุคลนั้นเป็นหลักวันธงไชยแต่ละวันใช่ว่าจะเหมาะสมกับคนทุกราศี ท่านสามารถนำดวงชะตาของท่านมาปรึกษาเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะ บริการฟรี จาก " บ้านทำบุญ " ค่ะ

      วันธงไชย หมายถึง วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคล ที่จะให้ผลสำเร็จสูงสุดมีชัยชนะ เป็นมิ่งขวัญ ของหมู่คณะ หมายถึง โชคชัยใช้สำหรับการยกทัพเคลื่อนย้ายกำลัง หรือ ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายที่ทำงานใหม่ ฯลฯ

ติดต่อบ้านทำบุญ
Website: baanthumboon.com
Email: info@baanthumboon.com
Facebook: บ้านทำบุญ
มือถือ 084-696-8170, 064-983-2539
ออฟฟิศ 034-446-733, 034-446-738
 
วันธงไชย

ฤกษ์ดีประจำเดือน มกราคม 2563

 • วันอาทิตย์          ที่ 12 มกราคม 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 16 มกราคม 2563
 • วันศุกร์               ที่ 24 มกราคม 2563 
 • วันจันทร์             ที่ 27 มกราคม 2563 

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 • วันพฤหัสบดี       ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
 • วันอาทิตย์          ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 
 • วันศุกร์              ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันเสาร์              ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน มีนาคม 2563

 • วันอาทิตย์          ที่ 1 มีนาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 5 มีนาคม 2563
 • วันศุกร์               ที่ 6 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์             ที่ 9 มีนาคม 2563
 • วันพุธ                 ที่ 11 มีนาคม 2563
 • วันอังคาร            ที่ 17 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์             ที่ 23 มีนาคม 2563


ฤกษ์ดีประจำเดือน เมษายน 2563

 • วันพุธ                 ที่ 1 เมษายน 2563   
 • วันพฤหัสบดี        ที่ 2 เมษายน 2563    
 • วันอาทิตย์           ที่ 5 เมษายน 2563    
 • วันจันทร์             ที่ 20 เมษายน 2563    
 • วันศุกร์               ที่ 24 เมษายน 2563
 • วันพุธ                ที่ 29 เมษายน 2563

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน พฤษภาคม 2563

 • วันเสาร์             ที่ 2 พฤษภาคม 2563
 • วันอังคาร          ที่ 5 พฤษภาคม 2563
 • วันพุธ               ที่ 6 พฤษภาคม 2563
 • วันศุกร์              ที่ 15 พฤษภาคม 2563
 • วันจันทร์            ที่ 18 พฤษภาคม 2563
 • วันอังคาร           ที่ 19 พฤษภาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 21 พฤษภาคม 2563
 • วันเสาร์              ที่ 23 พฤษภาคม 2563
 • วันจันทร์            ที่ 25 พฤษภาคม 2563
 • วันเสาร์              ที่ 30 พฤษภาคม 2563

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน มิถุนายน 2563

 • วันอังคาร           ที่ 2 มิถุนายน 2563
 • วันเสาร์              ที่ 6 มิถุนายน 2563
 • วันอาทิตย์          ที่ 7 มิถุนายน 2563
 • วันพุธ                ที่ 10 มิถุนายน 2563
 • วันศุกร์               ที่ 12 มิถุนายน 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 18 มิถุนายน 2563
 • วันศุกร์               ที่ 19 มิถุนายน 2563
 • วันจันทร์             ที่ 22 มิถุนายน 2563
 • วันพุธ                ที่ 24 มิถุนายน 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 25 มิถุนายน 2563
 • วันอังคาร            ที่ 30 มิถุนายน 2563

ฤกษ์ดีประจำเดือน กรกฎาคม 2563

 • วันศุกร์              ที่ 3 กรกฎาคม 2563
 • วันเสาร์              ที่ 4 กรกฎาคม 2563
 • วันอังคาร           ที่ 7 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์              ที่ 10 กรกฎาคม 2563
 • วันเสาร์              ที่ 11 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 16 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธ                ที่ 22 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 23 กรกฎาคม 2563
 • วันเสาร์              ที่ 25 กรกฎาคม 2563
 • วันจันทร์            ที่ 27 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์               ที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน สิงหาคม 2563

 • วันศุกร์              ที่ 3 สิงหาคม 2563
 • วันอังคาร           ที่ 4 สิงหาคม 2563
 • วันพุธ                ที่ 12 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 13 สิงหาคม 2563
 • วันอังคาร           ที่ 18 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 20 สิงหาคม 2563
 • วันอาทิตย์          ที่ 23 สิงหาคม 2563
 • วันอังคาร           ที่ 25 สิงหาคม 2563
 • วันศุกร์              ที่ 28 สิงหาคม 2563
 • วันเสาร์              ที่ 29 สิงหาคม 2563

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน กันยายน 2563

 • วันอังคาร            ที่ 1 กันยายน 2563
 • วันพุธ                ที่ 2 กันยายน 2563
 • วันจันทร์             ที่ 7 กันยายน 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 10 กันยายน 2563
 • วันศุกร์               ที่ 11 กันยายน 2563
 • วันจันทร์            ที่ 14 กันยายน 2563
 • วันพุธ                ที่ 16 กันยายน 2563
 • วันเสาร์              ที่ 26 กันยายน 2563

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน ตุลาคม 2563

 • วันพฤหัสบดี       ที่ 1 ตุลาคม 2563
 • วันอาทิตย์          ที่ 4 ตุลาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 8 ตุลาคม 2563
 • วันเสาร์              ที่ 10 ตุลาคม 2563
 • วันอาทิตย์          ที่ 11 ตุลาคม 2563
 • วันอาทิตย์          ที่ 18 ตุลาคม 2563 
 • วันอังคาร           ที่ 27 ตุลาคม 2563 
 • วันศุกร์               ที่ 30 ตุลาคม 2563

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

 • วันอังคาร           ที่ 3 พฤศจิกายน 2563
 • วันพุธ                ที่ 4 พฤศจิกายน 2563
 • วันเสาร์              ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
 • วันอาทิตย์          ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
 • วันจันทร์            ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
 • วันพุธ                ที่ 11 พฤศจิกายน 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 19 พฤศจิกายน 2563
 • วันศุกร์               ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
 • วันจันทร์             ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
 • วันอาทิตย์           ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน ธันวาคม 2563

 • วันอังคาร           ที่ 1 ธันวาคม 2563
 • วันพุธ                ที่ 2 ธันวาคม 2563
 • วันเสาร์              ที่ 5 ธันวาคม 2563
 • วันจันทร์            ที่ 7 ธันวาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 10 ธันวาคม 2563
 • วันพุธ                ที่ 16 ธันวาคม 2563
 • วันศุกร์               ที่ 18 ธันวาคม 2563
 • วันเสาร์              ที่ 19 ธันวาคม 2563
 • วันจันทร์            ที่ 28 ธันวาคม 2563
ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีน

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน มกราคม 2563

 • วันพุธ                 ที่ 1 มกราคม 2563
 • วันอาทิตย์           ที่ 5 มกราคม 2563
 • วันอังคาร            ที่ 7 มกราคม 2563
 • วันพุธ                 ที่ 8 มกราคม 2563
 • วันเสาร์               ที่ 11 มกราคม 2563
 • วันจันทร์             ที่ 13 มกราคม 2563
 • วันเสาร์               ที่ 18 มกราคม 2563
 • วันอาทิตย์           ที่ 19 มกราคม 2563
 • วันเสาร์               ที่ 25 มกราคม 2563
 • วันอังคาร            ที่ 28 มกราคม 2563
 • วันศุกร์               ที่ 31 มกราคม 2563

 

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 • วันเสาร์               ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพฤหัสบดี        ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันเสาร์               ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันอาทิตย์           ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันจันทร์             ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพฤหัสบดี        ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

 

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน มีนาคม 2563

 • วันอาทิตย์          ที่ 1 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์            ที่ 9 มีนาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 12 มีนาคม 2563
 • วันอาทิตย์          ที่ 15 มีนาคม 2563
 • วันศุกร์              ที่ 20 มีนาคม 2563
 • วันเสาร์              ที่ 21 มีนาคม 2563
 • วันอาทิตย์          ที่ 22 มีนาคม 2563
 • วันศุกร์              ที่ 27 มีนาคม 2563

 

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน เมษายน 2563

 • วันพฤหัสบดี       ที่ 2 เมษายน 2563
 • วันอาทิตย์          ที่ 5 เมษายน 2563
 • วันจันทร์            ที่ 6 เมษายน 2563
 • วันเสาร์              ที่ 11 เมษายน 2563
 • วันอาทิตย์          ที่ 12 เมษายน 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 16 เมษายน 2563
 • วันศุกร์               ที่ 17 เมษายน 2563
 • วันจันทร์             ที่ 20 เมษายน 2563
 • วันศุกร์               ที่ 24 เมษายน 2563
 • วันจันทร์             ที่ 27 เมษายน 2563
 • วันพฤหัส            ที่ 30 เมษายน 2563


ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน พฤษภาคม 2563

 • วันอังคาร           ที่ 5 พฤษภาคม 2563
 • วันพุธ                ที่ 6 พฤษภาคม 2563
 • วันอาทิตย์          ที่ 24 พฤษภาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 28 พฤษภาคม 2563

 

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน มิถุนายน 2563

วันอังคาร                ที่ 2 มิถุนายน 2563
วันศุกร์                   ที่ 5 มิถุนายน 2563
วันเสาร์                   ที่ 6 มิถุนายน 2563
วันอาทิตย์               ที่ 7 มิถุนายน 2563
วันพุธ                     ที่ 10 มิถุนายน 2563
วันเสาร์                   ที่ 13 มิถุนายน 2563
วันจันทร์                 ที่ 15 มิถุนายน 2563
วันจันทร์                 ที่ 22 มิถุนายน 2563
วันพุธ                     ที่ 24 มิถุนายน 2563
วันอาทิตย์               ที่ 28 มิถุนายน 2563
วันจันทร์                 ที่ 29 มิถุนายน 2563
 

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน กรกฎาคม 2563

 • วันพุธ                      ที่ 1 กรกฎาคม 2563
 • วันเสาร์                    ที่ 4 กรกฎาคม 2563
 • วันอาทิตย์                ที่ 5 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์                    ที่ 10 กรกฎาคม 2563
 • วันเสาร์                    ที่ 11 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี             ที่ 23 กรกฎาคม 2563
 • วันจันทร์                  ที่ 27 กรกฎาคม 2563
 • วันอังคาร                 ที่ 28 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์                    ที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน สิงหาคม 2563

 • วันเสาร์                   ที่ 1 สิงหาคม 2563
 • วันจันทร์                 ที่ 3 สิงหาคม 2563
 • วันอังคาร                ที่ 4 สิงหาคม 2563
 • วันเสาร์                   ที่ 8 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัส                ที่ 13 สิงหาคม 2563
 • วันอาทิตย์               ที่ 16 สิงหาคม 2563
 • วันเสาร์                   ที่ 22 สิงหาคม 2563
 • วันศุกร์                   ที่ 28 สิงหาคม 2563
 • วันเสาร์                   ที่ 29 สิงหาคม 2563

 

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน กันยายน 2563

 • วันพฤหัส                ที่ 10 กันยายน 2563
 • วันศุกร์                   ที่ 11 กันยายน 2563
 • วันอาทิตย์              ที่ 13 กันยายน 2563
 • วันศุกร์                   ที่ 18 กันยายน 2563
 • วันอาทิตย์              ที่ 20 กันยายน 2563
 • วันพุธ                    ที่ 23 กันยายน 2563
 • วันเสาร์                  ที่ 26 กันยายน 2563
 • วันอาทิตย์              ที่ 27 กันยายน 2563
 • วันจันทร์                ที่ 28 กันยายน 2563

 

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน ตุลาคม 2563

 • วันศุกร์                   ที่ 2 ตุลาคม 2563
 • วันจันทร์                 ที่ 5 ตุลาคม 2563
 • วันพุธ                     ที่ 7 ตุลาคม 2563
 • วันอาทิตย์               ที่ 11 ตุลาคม 2563
 • วันจันทร์                 ที่ 12 ตุลาคม 2563
 • วันพุธ                     ที่ 14 ตุลาคม 2563
 • วันพฤหัส                ที่ 15 ตุลาคม 2563
 • วันเสาร์                   ที่ 17 ตุลาคม 2563
 • วันจันทร์                 ที่ 26 ตุลาคม 2563
 • วันอังคาร                ที่ 27 ตุลาคม 2563

 

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน พฤศจิกายน 2563

 • วันอาทิตย์                ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
 • วันพุธ                      ที่ 4 พฤศจิกายน 2563
 • วันเสาร์                    ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
 • วันอาทิตย์                ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
 • วันจันทร์                  ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
 • วันพฤหัส                 ที่ 12 พฤศจิกายน 2563
 • วันเสาร์                    ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
 • วันอังคาร                 ที่ 17 พฤศจิกายน 2563
 • วันศุกร์                    ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
 • วันอังคาร                 ที่ 24 พฤศจิกายน 2563
 • วันพฤหัส                 ที่ 26 พฤศจิกายน 2563

 

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือนธันวาคม 2563

 • วันพุธ                    ที่ 2 ธันวาคม 2563
 • วันอาทิตย์              ที่ 6 ธันวาคม 2563
 • วันจันทร์                ที่ 7 ธันวาคม 2563
 • วันศุกร์                  ที่ 11 ธันวาคม 2563
 • วันเสาร์                  ที่ 12 ธันวาคม 2563
 • วันอาทิตย์              ที่ 13 ธันวาคม 2563
 • วันพุธ                    ที่ 16 ธันวาคม 2563
 • วันอังคาร                ที่ 22 ธันวาคม 2563
 • วันเสาร์                   ที่ 26 ธันวาคม 2563
 • วันจันทร์                 ที่ 28 ธันวาคม 2563
 • วันพุธ                     ที่ 30 ธันวาคม 2563
 • วันพฤหัส                 ที่ 31 ธันวาคม 2563
Powered by MakeWebEasy.com