ฤกษ์มงคล
 
      การถือฤกษ์งามยามดี ในการเริ่มต้นใหม่ทำกิจกรรมต่างๆที่จะเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต เป็นเรื่องที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่โบราณ เตรียมการสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิต " บ้านทำบุญ " ขอนำเสนอ ฤกษ์งาม ยามดี มีมงคล ปี 2561 ที่เหมาะสมในการทำพิธีงานมงคลต่างๆ ของทั้ง 12 เดือน ซึ่งจะทำการอันใดในฤกษ์นี้นับว่าดีสุด เพื่อเสริมบารมี อำนาจ วาสนา โชคลาภ เงินทอง โชคดีมีชัย ทางเจ้าภาพสามารถนำดวงชะตา วัน เดือน ปี เกิด มาตรวจเช็คดวงเพื่อหาฤกษ์งาม ยามดี ที่เป็นสิริมงคลแก่ท่าน " บ้านทำบุญ " บริการรับปรึกษาในการหาฤกษ์ที่เหมาะสมกับดวงชะตาของทางเจ้าภาพ เพื่อเป็นการเสริมบารมีของทางเจ้าภาพ ซึ่งเราจะดูจากราศี ปีเกิด ของบุคลนั้นเป็นหลักวันธงไชยแต่ละวันใช่ว่าจะเหมาะสมกับคนทุกราศี ท่านสามารถนำดวงชะตาของท่านมาปรึกษาเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะ บริการฟรี จาก " บ้านทำบุญ " ค่ะ

      วันธงไชย หมายถึง วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคล ที่จะให้ผลสำเร็จสูงสุดมีชัยชนะ เป็นมิ่งขวัญ ของหมู่คณะ หมายถึง โชคชัยใช้สำหรับการยกทัพเคลื่อนย้ายกำลัง หรือ ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายที่ทำงานใหม่ ฯลฯ

ติดต่อบ้านทำบุญ
Website: baanthumboon.com
Email: info@baanthumboon.com
Facebook: บ้านทำบุญ
มือถือ 084-696-8170, 064-983-2539
ออฟฟิศ 034-446-733, 034-446-738
 
วันธงไชย

ฤกษ์ดีประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

 • วันอาทิตย์         ที่  3   พ.ย.  2562
 • วันพุธ               ที่  6   พ.ย.  2562
 • วันเสาร์             ที่  9   พ.ย.  2562
 • วันศุกร์             ที่  15  พ.ย. 2562
 • วันอังคาร          ที่  19  พ.ย. 2562
 • วันพฤหัสบดี      ที่  21 พ.ย. 2562
 • วันจันทร์           ที่  25 พ.ย. 2562


ฤกษ์ดีประจำเดือน ธันวาคม 2562

 • วันอังคาร          ที่  3  ธ.ค. 2562
 • วันศุกร์             ที่  6  ธ.ค. 2562
 • วันจันทร์           ที่  9  ธ.ค. 2562
 • วันอาทิตย์         ที่  15 ธ.ค. 2562
 • วันพฤหัสบดี      ที่  19 ธ.ค. 2562
 • วันเสาร์             ที่  21 ธ.ค. 2562
 • วันพุธ               ที่  25 ธ.ค. 2562

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน มกราคม 2563

 • วันอาทิตย์          ที่ 12 มกราคม 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 16 มกราคม 2563
 • วันศุกร์               ที่ 24 มกราคม 2563 
 • วันจันทร์             ที่ 27 มกราคม 2563 

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 • วันพฤหัสบดี       ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
 • วันอาทิตย์          ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 
 • วันศุกร์              ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันเสาร์              ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน มีนาคม 2563

 • วันอาทิตย์          ที่ 1 มีนาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 5 มีนาคม 2563
 • วันศุกร์               ที่ 6 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์             ที่ 9 มีนาคม 2563
 • วันพุธ                 ที่ 11 มีนาคม 2563
 • วันอังคาร            ที่ 17 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์             ที่ 23 มีนาคม 2563


ฤกษ์ดีประจำเดือน เมษายน 2563

 • วันพุธ                 ที่ 1 เมษายน 2563   
 • วันพฤหัสบดี        ที่ 2 เมษายน 2563    
 • วันอาทิตย์           ที่ 5 เมษายน 2563    
 • วันจันทร์             ที่ 20 เมษายน 2563    
 • วันศุกร์               ที่ 24 เมษายน 2563
 • วันพุธ                ที่ 29 เมษายน 2563

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน พฤษภาคม 2563

 • วันเสาร์             ที่ 2 พฤษภาคม 2563
 • วันอังคาร          ที่ 5 พฤษภาคม 2563
 • วันพุธ               ที่ 6 พฤษภาคม 2563
 • วันศุกร์              ที่ 15 พฤษภาคม 2563
 • วันจันทร์            ที่ 18 พฤษภาคม 2563
 • วันอังคาร           ที่ 19 พฤษภาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 21 พฤษภาคม 2563
 • วันเสาร์              ที่ 23 พฤษภาคม 2563
 • วันจันทร์            ที่ 25 พฤษภาคม 2563
 • วันเสาร์              ที่ 30 พฤษภาคม 2563

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน มิถุนายน 2563

 • วันอังคาร           ที่ 2 มิถุนายน 2563
 • วันเสาร์              ที่ 6 มิถุนายน 2563
 • วันอาทิตย์          ที่ 7 มิถุนายน 2563
 • วันพุธ                ที่ 10 มิถุนายน 2563
 • วันศุกร์               ที่ 12 มิถุนายน 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 18 มิถุนายน 2563
 • วันศุกร์               ที่ 19 มิถุนายน 2563
 • วันจันทร์             ที่ 22 มิถุนายน 2563
 • วันพุธ                ที่ 24 มิถุนายน 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 25 มิถุนายน 2563
 • วันอังคาร            ที่ 30 มิถุนายน 2563

ฤกษ์ดีประจำเดือน กรกฎาคม 2563

 • วันศุกร์              ที่ 3 กรกฎาคม 2563
 • วันเสาร์              ที่ 4 กรกฎาคม 2563
 • วันอังคาร           ที่ 7 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์              ที่ 10 กรกฎาคม 2563
 • วันเสาร์              ที่ 11 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 16 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธ                ที่ 22 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 23 กรกฎาคม 2563
 • วันเสาร์              ที่ 25 กรกฎาคม 2563
 • วันจันทร์            ที่ 27 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์               ที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน สิงหาคม 2563

 • วันศุกร์              ที่ 3 สิงหาคม 2563
 • วันอังคาร           ที่ 4 สิงหาคม 2563
 • วันพุธ                ที่ 12 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 13 สิงหาคม 2563
 • วันอังคาร           ที่ 18 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 20 สิงหาคม 2563
 • วันอาทิตย์          ที่ 23 สิงหาคม 2563
 • วันอังคาร           ที่ 25 สิงหาคม 2563
 • วันศุกร์              ที่ 28 สิงหาคม 2563
 • วันเสาร์              ที่ 29 สิงหาคม 2563

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน กันยายน 2563

 • วันอังคาร            ที่ 1 กันยายน 2563
 • วันพุธ                ที่ 2 กันยายน 2563
 • วันจันทร์             ที่ 7 กันยายน 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 10 กันยายน 2563
 • วันศุกร์               ที่ 11 กันยายน 2563
 • วันจันทร์            ที่ 14 กันยายน 2563
 • วันพุธ                ที่ 16 กันยายน 2563
 • วันเสาร์              ที่ 26 กันยายน 2563

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน ตุลาคม 2563

 • วันพฤหัสบดี       ที่ 1 ตุลาคม 2563
 • วันอาทิตย์          ที่ 4 ตุลาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 8 ตุลาคม 2563
 • วันเสาร์              ที่ 10 ตุลาคม 2563
 • วันอาทิตย์          ที่ 11 ตุลาคม 2563
 • วันอาทิตย์          ที่ 18 ตุลาคม 2563 
 • วันอังคาร           ที่ 27 ตุลาคม 2563 
 • วันศุกร์               ที่ 30 ตุลาคม 2563

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

 • วันอังคาร           ที่ 3 พฤศจิกายน 2563
 • วันพุธ                ที่ 4 พฤศจิกายน 2563
 • วันเสาร์              ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
 • วันอาทิตย์          ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
 • วันจันทร์            ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
 • วันพุธ                ที่ 11 พฤศจิกายน 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 19 พฤศจิกายน 2563
 • วันศุกร์               ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
 • วันจันทร์             ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
 • วันอาทิตย์           ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน ธันวาคม 2563

 • วันอังคาร           ที่ 1 ธันวาคม 2563
 • วันพุธ                ที่ 2 ธันวาคม 2563
 • วันเสาร์              ที่ 5 ธันวาคม 2563
 • วันจันทร์            ที่ 7 ธันวาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 10 ธันวาคม 2563
 • วันพุธ                ที่ 16 ธันวาคม 2563
 • วันศุกร์               ที่ 18 ธันวาคม 2563
 • วันเสาร์              ที่ 19 ธันวาคม 2563
 • วันจันทร์            ที่ 28 ธันวาคม 2563
ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีน

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน พฤศจิกายน 2562

 • วันศุกร์                  ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
 • วันเสาร์                  ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
 • วันอังคาร               ที่ 5 พฤศจิกายน 2562
 • วันศุกร์                  ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
 • วันพุธ                   ที่ 13 พฤศจิกายน 2562
 • วันพฤหัสบดี          ที่ 14 พฤศจิกายน 2562
 • วันอาทิตย์             ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
 • วันเสาร์                 ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
 • วันอังคาร              ที่ 26 พฤศจิกายน 2562
 • วันศุกร์                 ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
 • วันเสาร์                 ที่ 30 พฤศจิกายน 2562

 

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน ธันวาคม 2562

 • วันอาทิตย์           ที่ 1 ธันวาคม 2562
 • วันเสาร์               ที่ 7 ธันวาคม 2562
 • วันจันทร์             ที่ 16 ธันวาคม 2562
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 19 ธันวาคม 2562
 • วันศุกร์               ที่ 20 ธันวาคม 2562
 • วันอังคาร            ที่ 31 ธันวาคม 2562

 

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน มกราคม 2563

 • วันพุธ                 ที่ 1 มกราคม 2563
 • วันอาทิตย์           ที่ 5 มกราคม 2563
 • วันอังคาร            ที่ 7 มกราคม 2563
 • วันพุธ                 ที่ 8 มกราคม 2563
 • วันเสาร์               ที่ 11 มกราคม 2563
 • วันจันทร์             ที่ 13 มกราคม 2563
 • วันเสาร์               ที่ 18 มกราคม 2563
 • วันอาทิตย์           ที่ 19 มกราคม 2563
 • วันเสาร์               ที่ 25 มกราคม 2563
 • วันอังคาร            ที่ 28 มกราคม 2563
 • วันศุกร์               ที่ 31 มกราคม 2563

 

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 • วันเสาร์               ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพฤหัสบดี        ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันเสาร์               ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันอาทิตย์           ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันจันทร์             ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพฤหัสบดี        ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

 

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน มีนาคม 2563

 • วันอาทิตย์          ที่ 1 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์            ที่ 9 มีนาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 12 มีนาคม 2563
 • วันอาทิตย์          ที่ 15 มีนาคม 2563
 • วันศุกร์              ที่ 20 มีนาคม 2563
 • วันเสาร์              ที่ 21 มีนาคม 2563
 • วันอาทิตย์          ที่ 22 มีนาคม 2563
 • วันศุกร์              ที่ 27 มีนาคม 2563

 

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน เมษายน 2563

 • วันพฤหัสบดี       ที่ 2 เมษายน 2563
 • วันอาทิตย์          ที่ 5 เมษายน 2563
 • วันจันทร์            ที่ 6 เมษายน 2563
 • วันเสาร์              ที่ 11 เมษายน 2563
 • วันอาทิตย์          ที่ 12 เมษายน 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 16 เมษายน 2563
 • วันศุกร์               ที่ 17 เมษายน 2563
 • วันจันทร์             ที่ 20 เมษายน 2563
 • วันศุกร์               ที่ 24 เมษายน 2563
 • วันจันทร์             ที่ 27 เมษายน 2563
 • วันพฤหัส            ที่ 30 เมษายน 2563


ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน พฤษภาคม 2563

 • วันอังคาร           ที่ 5 พฤษภาคม 2563
 • วันพุธ                ที่ 6 พฤษภาคม 2563
 • วันอาทิตย์          ที่ 24 พฤษภาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี       ที่ 28 พฤษภาคม 2563

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน มิถุนายน 2563

 • วันอังคาร                ที่ 2 มิถุนายน 2563
 • วันศุกร์                   ที่ 5 มิถุนายน 2563
 • วันเสาร์                   ที่ 6 มิถุนายน 2563
 • วันอาทิตย์               ที่ 7 มิถุนายน 2563
 • วันพุธ                     ที่ 10 มิถุนายน 2563
 • วันเสาร์                   ที่ 13 มิถุนายน 2563
 • วันจันทร์                 ที่ 15 มิถุนายน 2563
 • วันจันทร์                 ที่ 22 มิถุนายน 2563
 • วันพุธ                     ที่ 24 มิถุนายน 2563
 • วันอาทิตย์               ที่ 28 มิถุนายน 2563
 • วันจันทร์                 ที่ 29 มิถุนายน 2563

 

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน กรกฎาคม 2563

 • วันพุธ                      ที่ 1 กรกฎาคม 2563
 • วันเสาร์                    ที่ 4 กรกฎาคม 2563
 • วันอาทิตย์                ที่ 5 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์                    ที่ 10 กรกฎาคม 2563
 • วันเสาร์                    ที่ 11 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี             ที่ 23 กรกฎาคม 2563
 • วันจันทร์                  ที่ 27 กรกฎาคม 2563
 • วันอังคาร                 ที่ 28 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์                    ที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน สิงหาคม 2563

 • วันเสาร์                   ที่ 1 สิงหาคม 2563
 • วันจันทร์                 ที่ 3 สิงหาคม 2563
 • วันอังคาร                ที่ 4 สิงหาคม 2563
 • วันเสาร์                   ที่ 8 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัส                ที่ 13 สิงหาคม 2563
 • วันอาทิตย์               ที่ 16 สิงหาคม 2563
 • วันเสาร์                   ที่ 22 สิงหาคม 2563
 • วันศุกร์                   ที่ 28 สิงหาคม 2563
 • วันเสาร์                   ที่ 29 สิงหาคม 2563

 

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน กันยายน 2563

 • วันพฤหัส                ที่ 10 กันยายน 2563
 • วันศุกร์                   ที่ 11 กันยายน 2563
 • วันอาทิตย์              ที่ 13 กันยายน 2563
 • วันศุกร์                   ที่ 18 กันยายน 2563
 • วันอาทิตย์              ที่ 20 กันยายน 2563
 • วันพุธ                    ที่ 23 กันยายน 2563
 • วันเสาร์                  ที่ 26 กันยายน 2563
 • วันอาทิตย์              ที่ 27 กันยายน 2563
 • วันจันทร์                ที่ 28 กันยายน 2563

 

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน ตุลาคม 2563

 • วันศุกร์                   ที่ 2 ตุลาคม 2563
 • วันจันทร์                 ที่ 5 ตุลาคม 2563
 • วันพุธ                     ที่ 7 ตุลาคม 2563
 • วันอาทิตย์               ที่ 11 ตุลาคม 2563
 • วันจันทร์                 ที่ 12 ตุลาคม 2563
 • วันพุธ                     ที่ 14 ตุลาคม 2563
 • วันพฤหัส                ที่ 15 ตุลาคม 2563
 • วันเสาร์                   ที่ 17 ตุลาคม 2563
 • วันจันทร์                 ที่ 26 ตุลาคม 2563
 • วันอังคาร                ที่ 27 ตุลาคม 2563

 

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน พฤศจิกายน 2563

 • วันอาทิตย์                ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
 • วันพุธ                      ที่ 4 พฤศจิกายน 2563
 • วันเสาร์                    ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
 • วันอาทิตย์                ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
 • วันจันทร์                  ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
 • วันพฤหัส                 ที่ 12 พฤศจิกายน 2563
 • วันเสาร์                    ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
 • วันอังคาร                 ที่ 17 พฤศจิกายน 2563
 • วันศุกร์                    ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
 • วันอังคาร                 ที่ 24 พฤศจิกายน 2563
 • วันพฤหัส                 ที่ 26 พฤศจิกายน 2563

 

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือนธันวาคม 2563

 • วันพุธ                    ที่ 2 ธันวาคม 2563
 • วันอาทิตย์              ที่ 6 ธันวาคม 2563
 • วันจันทร์                ที่ 7 ธันวาคม 2563
 • วันศุกร์                  ที่ 11 ธันวาคม 2563
 • วันเสาร์                  ที่ 12 ธันวาคม 2563
 • วันอาทิตย์              ที่ 13 ธันวาคม 2563
 • วันพุธ                    ที่ 16 ธันวาคม 2563
 • วันอังคาร                ที่ 22 ธันวาคม 2563
 • วันเสาร์                   ที่ 26 ธันวาคม 2563
 • วันจันทร์                 ที่ 28 ธันวาคม 2563
 • วันพุธ                     ที่ 30 ธันวาคม 2563
 • วันพฤหัส                 ที่ 31 ธันวาคม 2563
Powered by MakeWebEasy.com