ฤกษ์มงคล
 
      การถือฤกษ์งามยามดี ในการเริ่มต้นใหม่ทำกิจกรรมต่างๆที่จะเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต เป็นเรื่องที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่โบราณ เตรียมการสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิต " บ้านทำบุญ " ขอนำเสนอ ฤกษ์งาม ยามดี มีมงคล ปี 2566 ที่เหมาะสมในการทำพิธีงานมงคลต่างๆ ของทั้ง 12 เดือน ซึ่งจะทำการอันใดในฤกษ์นี้นับว่าดีสุด เพื่อเสริมบารมี อำนาจ วาสนา โชคลาภ เงินทอง โชคดีมีชัย เป็นสิริมงคลแก่ท่าน 

      วันธงไชย หมายถึง วันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การทำมงคล ที่จะให้ผลสำเร็จสูงสุดมีชัยชนะ เป็นมิ่งขวัญ ของหมู่คณะ หมายถึง โชคชัยใช้สำหรับการยกทัพเคลื่อนย้ายกำลัง หรือ ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายที่ทำงานใหม่ ฯลฯ

ติดต่อบ้านทำบุญ
Website: baanthumboon.com
Email: info@baanthumboon.com
Facebook: บ้านทำบุญ
มือถือ 084-696-8170, 064-983-2539
ออฟฟิศ 034-446-733, 034-446-738
 
วันธงไชย

ฤกษ์ดีทำบุญ นี้ใช้ได้กับ ฤกษ์ดีทำบุญบ้าน ฤกษ์ดีทำบุญบริษัท ฤกษ์แต่งงาน พร้อมบอก ความหมาย

 

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน มกราคม 2567

 • วันจันทร์         15, 29 
 • วันอังคาร        2, 23
 • วันพุธ             3, 10, 17 ,31
 • วันพฤหัส        4
 • วันศุกร์           12, 19
 • วันเสาร์           6, 13, 20, 27
 • วันอาทิตย์       7, 14, 21, 28

 

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

 • วันจันทร์     12, 19
 • วันอังคาร    27
 • วันพุธ        7, 28
 • วันพฤหัส   8, 22
 • วันศุกร์      2, 9, 16
 • วันเสาร์      3, 10, 17, 24
 • วันอาทิตย์  4, 11, 18

 

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน มีนาคม 2567

 • วันจันทร์     18
 • วันอังคาร    5, 19
 • วันพุธ         6, 13, 20
 • วันพฤหัส    7, 21, 28
 • วันศุกร์       8, 15, 22
 • วันเสาร์       9, 16, 23, 30
 • วันอาทิตย์   3


 

ฤกษ์ดีประจำเดือน เมษายน 2567

 • วันจันทร์     1, 15, 22
 • วันอังคาร    2
 • วันพุธ        3
 • วันพฤหัส    4, 18
 • วันศุกร์       12, 19
 • วันเสาร์       13, 20, 27
 • วันอาทิตย์   7, 21

 

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน พฤษภาคม 2567

 • วันจันทร์     6, 20, 27
 • วันอังคาร    7, 14
 • วันพุธ         1, 8, 15, 29
 • วันพฤหัส    2, 9, 16,30
 • วันศุกร์       3, 17,24
 • วันเสาร์       11, 18
 • วันอาทิตย์   5, 12, 19, 26

 

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน มิถุนายน 2567

 • วันจันทร์      3, 24
 • วันอังคาร     4, 11, 18, 25
 • วันพุธ          5, 12, 19
 • วันพฤหัส      6, 13, 20, 27
 • วันศุกร์         7, 14,21
 • วันเสาร์         1, 8, 29
 • วันอาทิตย์     2, 9, 16, 23

 

 


ฤกษ์ดีประจำเดือน กรกฏาคม 2567

 

 • วันจันทร์     1, 8,15, 29
 • วันอังคาร    2, 9, 30
 • วันพุธ         3, 24, 31 
 • วันพฤหัส    4, 18
 • วันศุกร์        5, 12, 19, 26
 • วันเสาร์       6, 13, 20
 • วันอาทิตย์   7, 14, 21, 28
ฤกษ์ดีประจำเดือน สิงหาคม 2567

 • วันจันทร์     19
 • วันอังคาร    20
 • วันพุธ         7
 • วันพฤหัส    8, 22
 • วันศุกร์       9, 16, 23
 • วันเสาร์       3,10, 31
 • วันอาทิตย์   11, 18ฤกษ์ดีประจำเดือน กันยายน 2567

 • วันจันทร์     2, 9, 23, 30
 • วันอังคาร    
 • วันพุธ        4, 11, 25
 • วันพฤหัส    5, 12, 26
 • วันศุกร์       13, 27
 • วันเสาร์       14, 21
 • วันอาทิตย์   8, 15,22


ฤกษ์ดีประจำเดือน ตุลาคม 2567

 • วันจันทร์    21
 • วันอังคาร   1, 8, 15
 • วันพุธ       2, 9, 30
 • วันพฤหัส   10, 31
 • วันศุกร์      4, 18, 25 
 • วันเสาร์      12
 • วันอาทิตย์  20, 27       
ฤกษ์ดีประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

 

 • วันจันทร์       11, 25
 • วันอังคาร      19, 26
 • วันพุธ          6, 13
 • วันพฤหัส      7, 14
 • วันศุกร์         15, 29
 • วันเสาร์         2, 16, 23
 • วันอาทิตย์     10, 17,24
 

 

ฤกษ์ดีประจำเดือน ธันวาคม 2567

 • วันจันทร์     9, 23
 • วันอังคาร    10, 31
 • วันพุธ         4, 25
 • วันพฤหัส    5, 12, 19
 • วันศุกร์       6, 13
 • วันเสาร์       7, 14, 21, 28
 • วันอาทิตย์    29

 

 

 ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีน

 

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน มกราคม 

 • วันจันทร์                  
 • วันอังคาร       
 • วันพุธ               
 • วันพฤหัส                  
 • วันศุกร์                
 • วันเสาร์                    
 • วันอาทิตย์     


 

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน กุมภาพันธุ์ 

 • วันจันทร์           
 • วันอังคาร        
 • วันพุธ             
 • วันพฤหัส         
 • วันศุกร์           
 • วันเสาร์          
 • วันอาทิตย์      

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน มีนาคม 

 • วันจันทร์       
 • วันอังคาร      
 • วันพุธ             
 • วันพฤหัส       
 • วันศุกร์           
 • วันเสาร์           
 • วันอาทิตย์    

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน เมษายน 

 • วันจันทร์       
 • วันอังคาร      
 • วันพุธ           
 • วันพฤหัส      
 • วันศุกร์          
 • วันเสาร์         
 • วันอาทิตย์    

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน พฤษภาคม 

 • วันจันทร์       
 • วันอังคาร      
 • วันพุธ           
 • วันพฤหัส      
 • วันศุกร์          
 • วันเสาร์         
 • วันอาทิตย์     

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน มิถุนายน 

 • วันจันทร์      
 • วันอังคาร      
 • วันพุธ           
 • วันพฤหัส      
 • วันศุกร์         
 • วันเสาร์        
 • วันอาทิตย์    

 

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน กรกฏาคม 

 • วันจันทร์        
 • วันอังคาร       
 • วันพุธ             
 • วันพฤหัส        -
 • วันศุกร์           
 • วันเสาร์          
 • วันอาทิตย์      

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน สิงหาคม 

 • วันจันทร์         
 • วันอังคาร        
 • วันพุธ              
 • วันพฤหัส        
 • วันศุกร์             
 • วันเสาร์           
 • วันอาทิตย์        

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน กันยายน 

 • วันจันทร์             
 • วันอังคาร            
 • วันพุธ                  
 • วันพฤหัส             
 • วันศุกร์                 
 • วันเสาร์               
 • วันอาทิตย์           

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน ตุลาคม 

 • วันจันทร์              
 • วันอังคาร             
 • วันพุธ                  
 • วันพฤหัส             -
 • วันศุกร์                 
 • วันเสาร์                
 • วันอาทิตย์           

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน พฤษจิกายน 

 • วันจันทร์              
 • วันอังคาร             
 • วันพุธ                  
 • วันพฤหัส             
 • วันศุกร์                
 • วันเสาร์                
 • วันอาทิตย์            

ฤกษ์มงคลตามปฏิทินจีนเดือน ธันวาคม 

 • วันจันทร์              
 • วันอังคาร             
 • วันพุธ                 
 • วันพฤหัส             
 • วันศุกร์                
 • วันเสาร์                
 • วันอาทิตย์            
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้