จัดงานพิธีหมั้น
 แพ็คเกจงานแต่งพิธีเช้า 15,900.-

พิเศษ
 • ผู้ประสานงานพิธี ดูแลพิธีการทั้งหมด
 • ชุดลำโพงและไมค์ลอยขนาดเล็ก
 • สายกั้นประตูเงิน ประตูทอง (ดอกรักแบบประดิษฐ์) 3 เส้น
image

พิธีสงฆ์

 • โต๊ะหมู่บูชาสีครีมทอง
 • แจกันดอกไม้ 1 คู่
 • กระถางธูป
 • เชิงเทียน
 • ที่ต่อเทียน
 • ชุดอาสนะแบบมีพนักพิง พร้อมพรมรองอาสนะ
 • ดอกไม้ ธูปเทียน 10 ชุด บูชาพระพุทธ พระสงฆ์
 • เทียนน้ำมนต์
 • ขันน้ำมนต์พร้อมไม้พรม
 • หมอนรองกราบ 1 คู๋
 • สายสิญจน์ ธูป เทียน
 • ชุดกรวดน้ำ
 • กระโถนพระ
image

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

 • ม่านฉากหลังดอกไม้ประดิษฐ์เต็มแผง         
 • ป้ายชื่อ
 • สแตนคู่เสาโรมันขนาดใหญ่
 • พานรองน้ำสังข์ดอกไม้สด
 • ชุดตั้งหลั่งน้ำสีครีม
 • ชุดสังข์หลั่งน้ำสีทอง
 • สายมงคลคู่และแป้งเจิม
 • มาลัยคู่บ่าวสาวดอกไม้สด
image

พิเศษอุปกรณ์ตกแต่ง

 • สแตนท์ดอกไม้ประดิษฐ์สไตล์วินเทจตกแต่งสถานที่ 2 เสา
 • ร่มสนามสีขาวใหญ่ใช้ประดับภาพถ่าย
 • ขาตั้งรูปพร้อมผ้าคลุม
 • อุปกรณ์ตกแต่งตามที่ลูกค้าเลือก
image

นายพิธี

 • ดำเนินพีการ ฟรี! โดยผู้ดำเนินพิธีมืออาชีพ ดุแลตั้งแต่ต้น พิธีสงฆ์ จนจบงาน

 แพ็คเกจงานแต่งพิธีเช้า 15,900.-

พิเศษ

 • ผู้ประสานงานพิธี ดูแลพิธี การทั้งหมด
 • ชุดลำโพงและไมค์ลอยขนาดเล็ก
 • สายกั้นประตูเงิน ประตูทอง (ดอกรักแบบประดิษฐ์) 3 เส้น

พิเศษอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่

 • สแตนท์ดอกไม้ประดิษฐ์ สไตล์วินเทจ  ตกแต่งสถานที่ 1 คู่ 3 สแตน
image

พิธีสงฆ์

 • โต๊ะหมู่บูชาสีครีมทอง
 • แจกันดอกไม้ 1 คู่
 • กระถางธูป
 • เชิงเทียน
 • ที่ต่อเทียน
 • ชุดอาสนะแบบมีพนักพิง พร้อมพรมรองอาสนะ
 • ดอกไม้ธูปเทียน 10 ชุดบูชาพระพุทธ พระสงฆ์
 • เทียนน้ำมนต์
 • ขันน้ำมนต์พร้อมไม้พรม
 • หมอนรองกราบ 1 คู่
 • สายสิญจน์ ธูป เทียน
 • ชุดกรวดน้ำ
 • กระโถนพระ
image

พิธีขันหมาก

พานขันหมากเอก

 • พานเชิญขันหมาก
 • พานธูปเทียนแพ
 • พานสินสอด         
 • พานแหวนหมั้น
 • พานส่งตัวบ่าวสาว
 • พานขันหมาก

พานขันหมากโท

 • คู่ที่ 1 พานส้มโอ 2 พาน
 • คู่ที่ 2 พานกล้วยน้ำว้า 2 พาน
 • คู่ที่ 3 พานมะพร้าว 2 พาน
 • คู่ที่ 4 พานขนมจันอับ 2 พาน
 • คู่ที่ 5 พานขนมโก่ 2 พาน
 • คู่ที่ 6 พานขนมเปี๊ยะ 2 พาน
 • คู่ที่ 7 ต้นกล้วย 2 ต้น
 • คู่ที่ 8 ต้นอ้อย 2 ต้น
 • คู่ที่ 9 พานมงคล 9 ชนิด 2 พาน
 • ร่มลายลูกไม้เจ้าบ่าว
image

พิธีรับไหว้

 • รับไหว้แบบไทย (ธูปเทียนแพ)
 • หมอนรองกราบ
 • พรมปูพื้นบริเวณพิธี
image

พิธีส่งตัว

 • ถุงเงิน ถุงทอง                       
 • แมวหมอบ                             
 • ฟักเขียว                                
 • ไม้เท้าคู่                               
 • ข้าวตอกดอกไม้โรยเตียง          
 • พวงดอกไม้รูปหัวใจขนาดใหญ่ ประดับเตียง                         
image

พิธีสวมแหวนหมั้น/เรียงสินสอด

 • จัดเตรียมอุปกรณ์เรียงสินสอด ผ้าห่อสินสอด
 • พานแหวนหมั้น
 • จัดเตรียมข้าวตอก ดอกไม้ ถั่วงา
image

นายพิธี

 • ดำเนินพิธีการ ฟรี! โดยผู้ดำเนินพิธีมืออาชีพ ดูแลแต่ต้น พิธีสงฆ์ จนจบงาน

 แพ็คเกจงานแต่งพิธีเช้า 19,000.-

พิเศษ

 • ผู้ประสานงานพิธี ดูแลพิธีการทั้งหมด
 • ชุดลำโพง และ ไมค์ลอยขนาดเล็ก
 • สายกั้นประตูเงิน ประตูทอง (ดอกรักแบบประดิษฐ์) 3 เส้น
image

พิธีสงฆ์

 • โต๊ะหมู่บูชาสีครีมทอง
 • แจกันดอกไม้ 1 คู่
 • กระถางธูป
 • เชิงเทียน
 • ที่ต่อเทียน
 • ชุดอาสนะแบบมีพนักพิง พร้อมพรมรองอาสนะ
 • ดอกไม้ธูปเทียน 10 ชุดบูชาพระพุทธ พระสงฆ์
 • เทียนน้ำมนต์
 • ขันน้ำมนต์พร้อมไม้พรม
 • หมอนรองกราบ 1 คู่
 • สายสิญจน์ ธูป เทียน
 • ชุดกรวดน้ำ
 • กระโถนพระ
image

พิธีขันหมาก

พานขันหมากเอก

 • พานเชิญขันหมาก
 • พานธูปเทียนแพ
 • พานสินสอด         
 • พานแหวนหมั้น
 • พานส่งตัวบ่าวสาว
 • พานขันหมาก

พานขันหมากโท

 • คู่ที่ 1 พานส้มโอ 2 พาน
 • คู่ที่ 2 พานกล้วยน้ำว้า 2 พาน
 • คู่ที่ 3 พานมะพร้าว 2 พาน
 • คู่ที่ 4 พานขนมจันอับ 2 พาน
 • คู่ที่ 5 พานขนมโก่ 2 พาน
 • คู่ที่ 6 พานขนมเปี๊ยะ 2 พาน
 • คู่ที่ 7 ต้นกล้วย 2 ต้น
 • คู่ที่ 8 ต้นอ้อย 2 ต้น
 • คู่ที่ 9 พานมงคล 9 ชนิด 2 พาน
 • ร่มลายลูกไม้เจ้าบ่าว
image

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

 • ม่านฉากหลังดอกไม้ประดิษฐ์เต็มแผง         
 • ป้ายชื่อ
 • สแตนคู่เสาโรมันขนาดใหญ่
 • พานรองน้ำสังข์ดอกไม้สด
 • ชุดตั้งหลั่งน้ำสีครีมทอง
 • ชุดสังข์หลั่งน้ำสีทอง
 • สายมงคลคู่และแป้งเจิม
 • มาลัยคู่บ่าวสาวดอกไม้สด
image

พิเศษอุปกรณ์ตกแต่ง

 • สแตนท์ดอกไม้ประดิษฐ์สไตล์วินเทจตกแต่งสถานที่ 2 เสา
 • อุปกรณ์ตกแต่งภายในงานตามที่ลูกค้าเลือก
 • ขาตั้งรุปพร้อมผ้าคลุม
 • ร่มสนามสีขาวใหญ่ใช้ประดับภาพถ่าย
image

พิธีสวมแหวนหมั้น/เรียงสินสอด

 • จัดเตรียมอุปกรณ์เรียงสินสอด ผ้าห่อสินสอด พานแหวนหมั้น
 • จัดเตรียมข้าวตอก ดอกไม้ ถั่วงา
image

พิธีรับไหว้

 • รับไหว้แบบไทย (ธูปเทียนแพ)
 • หมอนรองกราบ
 • พรมปูพื้นบริเวณพิธี
image

พิธีส่งตัว

 • ถุงเงิน ถุงทอง
 • ไม้เท้าคู่
 • แมวหมอบ
 • พวงดอกไม้รูปหัวใจขนาดใหญ่ประดับเตียง
 • ข้าวตอกดอกไม้โรยเตียง
image

นายพิธี

 • ดำเนินพิธีการ ฟรี! โดยผู้ดำเนินพิธีมืออาชีพ ดูแลตั้งแต่ต้น พิธีสงฆ์ จนจบงาน

 แพ็คเกจงานแต่งพิธีเช้า 21,000.-

พิเศษ

 • ผู้ประสานงานพิธี ดูแลพิธีการทั้งหมด
 • ชุดลำโพง และไมค์ลอยขนาดเล็ก
 • สายกั้นประตูเงิน ประตูทอง (ดอกรักแบบประดิษฐ์) 3 เส้น
image

พิธีสงฆ์

 • โต๊ะหมู่บูชาสีครีมทอง
 • แจกันดอกไม้ 1 คู่
 • กระถางธูป
 • เชิงเทียน
 • ที่ต่อเทียน
 • ชุดอาสนะแบบมีพนักพิง พร้อมพรมรองอาสนะ
 • ดอกไม้ ธูปเทียน 10 ชุด บูชาพระพุทธ พระสงฆ์
 • เทียนน้ำมนต์
 • ขันน้ำมนต์พร้อมไม้พรม
 • หมอนรองกราบ 1 คู๋
 • สายสิญจน์ ธูป เทียน
 • ชุดกรวดน้ำ
 • กระโถนพระ
image

พิธีขันหมาก

พานขันหมากเอก

 • พานเชิญขันหมาก
 • พานธูปเทียนแพ
 • พานสินสอด         
 • พานแหวนหมั้น
 • พานส่งตัวบ่าวสาว
 • พานขันหมาก

พานขันหมากโท

 • คู่ที่ 1 พานส้มโอ 2 พาน
 • คู่ที่ 2 พานกล้วยน้ำว้า 2 พาน
 • คู่ที่ 3 พานมะพร้าว 2 พาน
 • คู่ที่ 4 พานขนมจันอับ 2 พาน
 • คู่ที่ 5 พานขนมโก่ 2 พาน
 • คู่ที่ 6 พานขนมเปี๊ยะ 2 พาน
 • คู่ที่ 7 ต้นกล้วย 2 ต้น
 • คู่ที่ 8 ต้นอ้อย 2 ต้น
 • คู่ที่ 9 พานมงคล 9 ชนิด 2 พาน
 • ร่มลายลูกไม้เจ้าบ่าว
image

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

 • ม่านฉากหลังดอกไม้ประดิษฐ์เต็มแผง         
 • ป้ายชื่อ
 • สแตนคู่เสาโรมันขนาดใหญ่
 • พานรองน้ำสังข์ดอกไม้สด
 • ชุดตั้งหลั่งน้ำสีครีม
 • ชุดสังข์หลั่งน้ำสีทอง
 • สายมงคลคู่และแป้งเจิม
 • มาลัยคู่บ่าวสาวดอกไม้สด
image

พิเศษอุปกรณ์

 • สแตนท์ดอกไม้ประดิษฐ์สไตล์วินเทจตกแต่งสถานที่ 4 เสา                                  
 • แบ็คดรอฟขนาดใหญ่ 2x2 แผงหญ้าเทียม
 • ดอกไม้เต็มแผงด้านบน
 • ร่มสนามสีขาวขนาดใหญ่ใช้ประดับภาพถ่าย
 • ขาตั้งรูปพร้อมผ้าคลุม
 • ป้ายพร็อพถือถ่ายรูปข้อความต่างๆ
image

พิธีสวมแหวนหมั้น/เรียงสินสอด

 • จัดเตรียมอุปกรณ์เรียงสินสอด ผ้าห่อสินสอด พานแหวนหมั้น
 • จัดเตรียมข้าวตอก ดอกไม้ ถั่วงา
image

พิธีรับไหว้

 • รับไหว้แบบไทย (ธูปเทียนแพ)
 • หมอนรองกราบ
 • พรมปูพื้นบริเวณพิธี
image

พิธีส่งตัว

 • ถุงเงิน ถุงทอง
 • ไม้เท้าคู่
 • แมวหมอบ
 • ฟักเขียว
 • พวงดอกไม้รูปหัวใจขนาดใหญ่ประดับเตียง
 • ข้าวตอกดอกไม้โรยเตียง
image

นายพิธี

 • ดำเนินพิธีการ ฟรี! โดยผู้ดำเนินพิธีมืออาชีพ ดูแลตั้งแต่ต้น พิธีสงฆ์ จนจบงาน

 แพ็คเกจงานแต่งพิธีเช้า 25,900.-

พิเศษ

 • ผู้ประสานงานพิธีดูแลพิธีการทั้งหมด
 • ชุดลำโพงและไมค์ลอยขนาดเล็ก
 • สายกั้นประตูเงิน ประตูทอง (ดอกรักประดิษฐ์) 3 เส้น
image

พิธีสงฆ์

 • โต๊ะหมู่บูชาสีครีมทอง
 • แจกันดอกไม้ 1 คู่
 • กระถางธูป
 • เชิงเทียน
 • ที่ต่อเทียน
 • ชุดอาสนะแบบมีพนักพิง พร้อมพรมรองอาสนะ
 • ดอกไม้ ธูปเทียน 10 ชุด บูชาพระพุทธ พระสงฆ์
 • เทียนน้ำมนต์
 • ขันน้ำมนต์พร้อมไม้พรม
 • หมอนรองกราบ 1 คู๋
 • สายสิญจน์ ธูป เทียน
 • ชุดกรวดน้ำ
 • กระโถนพระ
image

พิธีขันหมาก

พานขันหมากเอก

 • พานเชิญขันหมาก
 • พานธูปเทียนแพ
 • พานสินสอด         
 • พานแหวนหมั้น
 • พานส่งตัวบ่าวสาว
 • พานขันหมาก

พานขันหมากโท

 • คู่ที่ 1 พานส้มโอ 2 พาน
 • คู่ที่ 2 พานกล้วยน้ำว้า 2 พาน
 • คู่ที่ 3 พานมะพร้าว 2 พาน
 • คู่ที่ 4 พานขนมจันอับ 2 พาน
 • คู่ที่ 5 พานขนมโก่ 2 พาน
 • คู่ที่ 6 พานขนมเปี๊ยะ 2 พาน
 • คู่ที่ 7 ต้นกล้วย 2 ต้น
 • คู่ที่ 8 ต้นอ้อย 2 ต้น
 • คู่ที่ 9 พานมงคล 9 ชนิด 2 พาน
 • ร่มลายลูกไม้เจ้าบ่าว
image

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

 • ม่านฉากหลังดอกไม้ประดิษฐ์เต็มแผง         
 • ป้ายชื่อ
 • สแตนคู่เสาโรมันขนาดใหญ่
 • พานรองน้ำสังข์ดอกไม้สด
 • ชุดตั้งหลั่งน้ำสีครีมทอง
 • ชุดสังข์หลั่งน้ำสีทอง
 • สายมงคลคู่และแป้งเจิม
 • มาลัยคู่บ่าวสาวดอกไม้สด
image

พิเศษอุปกรณ์ตกแต่ง

 • สแตนท์ดอกไม้ประดิษฐ์สไตล์วินเทจ
 • โต๊ะลงทะเบียนกล่องรับซองแต่งงาน
 • ป้ายพร็อพถือถ่ายรูปข้อความต่างๆ
 • แบ็คดรอฟขนาดใหญ่ 2x3 (ใหญ่กว่าเดิม)
 • ร่มสนามวฃสีขาวขนาดใหญ่ใช้ประดับภาพถ่าย
 • ขาตั้งรูปพร้อมผ้าคลุม
 • ตกแต่งดอกไม้บริเวณประตูทางเข้าหรือสถานที่ที่ต้องการ
image

พิธีสวมแหวนหมั้น/เรียงสินสอด

 • จัดเตรียมอุปกรณ์เรียงสินสอด ผ้าห่อสินสอด พานแหวนหมั้น
 • จัดเตรียมข้าวตอก ดอกไม้ ถั่วงา
image

พิธีรับไหว้

 • รับไหว้แบบไทย (ธูปเทียนแพ)
 • หมอนรองกราบ
 • พรมปูพื้นบริเวณพิธี
image

พิธีส่งตัว

 • ถุงเงิน ถุงทอง
 • ไม้เท้าคู่
 • แมวหมอบ
 • ฟักเขียว
 • พวงดอกไม้รูปหัวใจขนาดใหญ่ประดับเตียง
 • ข้าวตอกดอกไม้โรยเตียง
image

นายพิธี

 • ดำเนินพิธีการ ฟรี! โดยผู้ดำเนินพิธีมืออาชีพ ดูแลตั้งแต่ต้น พิธีสงฆ์ จนจบงาน
รายละเอียดทางร้านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสวยงาม
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้